Isten hozta!

DÁLYAY ISTVÁN ügyvédi iroda

Rólunk


A "Dályay István" ügyvédi iroda az 1995–ben hozott 51-es számú törvény alapján volt alapítva, amely az ügyvédi szakma gyakorlásának és szervezésének a feltételeit írja elő és a Maros megyei ügyvédi kamara területén található a székhelye Marosvásárhelyen.

Az iroda képviselője Dályay István ügyvéd, aki 2008 óta végzi az ügyvédi munkát és teljes képviseleti joggal rendelkezik az összes romániai bíróság elött, beleértve a Legfelsőbb Ítélő és Semmítőszéket valamint az Alkotmánybíróságot is.

Az iroda széles körű és komplex szolgáltatásokat kínál több jogi szakterületen, azzal a céllal, hogy gyorsan és hatékonyan megoldja az ügyfél problémáit, kihasználva a jogrendszer és az igazságszolgáltatás adta összes lehetőséget. Tevékenységünk alapelveit képezik az ügyfél iránti tisztelet, a határozottság, az igazság védelme, a szolgálatok minősége, valamint az ügyek gyors intézése elfogadható díjakért.

Az iroda székhelye Marosvásárhelyen van, Maros megyében, de kiszállásal készen állunk a jogi segély nyújtásra vagy képviseletre az ország többi területén is, ahol az ügyfél érdekei megkövetelik. Jogi tevékenységünk és segítségünk általában a romániai bíróságok és intézmények előtt zajlik, azonban az ügyfél kérésére külföldön is biztosítani tudjukezen szolgáltatásokat kiutazással, tárgyalások, egyeztetések esetén, valamint egyezségek, tranzakciók megkötésénél stb.

Szakterületek


Büntetőjog


 • Képviselet és jogi védelem a nyomozási fázisban rendőrség elött, ügyészség elött, valamint a szervezett bűnözés és terorizmus elleni igazgatoság (DIICOT) és a korrució ellenes ügyészség (DNA) előtt is
 • Képviselet és jogi védelem a törvényszéki szakaszban, alapfokban és másodfokban
 • Bűnügyi panaszok és védelmi beadványok megszerkesztése és előterjesztése
 • Képviselet és jogi védelem előzetes letartóztatás esetén, valamint az európai elfogató parancs eljárása esetén
 • Sértett, károsult felek képviselete és védelme a nyomozó hatóságok elött, valamint a bíróság elött a tettesek felelőségre vonása és az anyagi károsulás megtérülése céljából
 • Sértett, károsult felek képviselete és védelme a nyomozó hatóságok elött, valamint a bíróság elött a tettesek felelőségre vonása és az anyagi károsulás megtérülése céljából
Tovább...

Polgári jog


 • Jogi tanácsadás és bírósági képviselet az összes romániai ítélkező szerv előtt
 • Bírósági beadványok, válasziratok, viszontkeresetek, felszólítások, peregyezségek és szerződések megfogalmazása
  • Jogi tanácsadás és bírósági képviselet az összes romániai ítélkező szerv előtt
  • Bírósági beadványok, válasziratok, viszontkeresetek, felszólítások, peregyezségek és szerződések megfogalmazása
  • Tulajdonjoggal kapcsolatos keresetek: elbirtoklási és birtokvédelmi keresetek, határ megállapítás, közösség megszüntetés, kilakoltatás
  • Követelési keresetek
  • Örökösödési eljárások, örökség - megosztás
 • Tulajdonjoggal kapcsolatos keresetek: elbirtoklási és birtokvédelmi keresetek, határ megállapítás, közösség megszüntetés, kilakoltatás
 • Követelési keresetek
 • Örökösödési eljárások, örökség - megosztás
 • Jogsegélylet és képviselet a kényszervégrehajtási eljárás alatt:
  • kényszervégrehajtási kérelem megszerkesztése és a bírósági végrehajtóhoz való benyújtása
  • végrehajtás elleni felfolyamodás
  • az ügyfél érdekeinek képviselete az ingó és ingatlan javak árverési eljárásában
Tovább...

Családjog


 • Jogi tanácsadás és képviselés válóperekben
 • Biztositjuk a külföldön élő és válni akaró személyek jogi képviselését a válóperben
 • Apaság tagadása vagy megállapítása
 • Gyereklátogatási idő megállapítása
 • Gyerektartásdíj megállapíttatása, módosítása
 • Vagyonmegosztás
Tovább...

Munkajog


 • Képviselet és jogi tanácsadás munkaügyekben
 • Bíróság előtti képviselet munkaügyi perekben
 • Munkabér és egyéb pénzbeli jogok megszerzése
 • Egyéni munkaszerződés, versenykizáró záradékok szakmai képzésre vonatkozó záradékok, bizalmassági záradékok megszerkesztése
 • Belső rendszabályzatok, munkaköri leírások elkészítése
Tovább...

Gazdasági jog


 • Kereskedelmi szerződések megszerkesztése
 • Jogi képviselet szerződések egyeztetésénél és peregyezségek megkötésénél
 • Felszólítások, átiratok, kérések megírása
 • Cégkivonatok beszerzése, közgyűlési határozatok, jegyzőkönyvek megszerkesztése
 • Jogi képviselet a kényszervégrehajtási eljárás folyamán, bírósági ítéletek végrehajtásához szükséges kérések megszerkesztése
 • Jogi képviselet a nemzetközi kereskedelmi viszonyok egyeztetésénél, szerződések, tranzakciók, egyezségek megszerkesztése
Tovább...

Csődeljárás


 • Csődvédelmi kérés megszerkesztése és előterjesztése
 • Jogi segítségnyújtás és képviselet a bíróság elött a csődeljárás vagy átszervezésben lévő adósnak
 • A hitelező bírósági képviselete és a hitelezői nyilvántartásba való felvételi kérelem megfogalmazása, elkészítése és előterjesztése
 • A hitelezők nyilvántartása ellen megfogalmazott óvások elkészítése
 • Jogsegély és képviselet az egyezkedési tárgyalások során, a vagyonfelügyelő vagy felszámoló által végzett eljárások alatt
 • Jogsegélylet és képviselet a kényszervégrehajtási eljárás alatt
Tovább...

Ingatlanjog


 • Jogi segítségnyújtás és képviselet ingatlanok adás-vétele, bérbe adása, elajándékozása, elcserélése alkalmával
 • Ingatlan ellenőrzése a megvásárlása előtt, mely eljárás alkalmával kiderül, hogy kinek a tulajdonában szerepel, képezi-e valamilyen per vagy kisajátítás tárgyát, valamint megfelel-e a vásárló által előirt feltételeknek
 • Jogi képviseletet és ségítségnyújtást vállalunk az adás-vételi szerződés aláírásakor a közjegyző előtt, valamint az egyezkedési folyamatokban
 • Jogi képviseletet és ségíségnyújtás ingatlanjogi perekben, az összes romániai ítélkező szerv előtt
Tovább...

Követelésbehajtás


 • Irodánk, a jogszabályok adta keretek között, segítséget nyújt pénztartozások behajtásában, legyen szó akár kölcsönről, vagy vállalkozói díjtartozásról
 • A fizetési felszólítások kiküldésétől, valamint a fizetési meghagyások kibocsátásától kezdve, a peres képviseleten át, egészen a végrehajtási eljárás befejezéséig biztosítunk teljeskörű jogi képviseletet
 • A tartozások összegén kivül, az eljárás tárgyát képezi akésedelmi kamat összege, valamint a hitelező jogi költségei, melyekre az adósság visszaszerzése céljából kényszerült (bírósági illetékek, ügyvédi díj stb.)
Tovább...

Szabálysértések


 • Jogi képviseletet és ségítségnyújtást biztosítunk szabálysértési bírságok esetén a következő szakterületeken: közlekedési szabálysértések, munkaügyi, környezetvédelmi, építkezési szabálysértések stb.
 • Sok esetben egy szabálysértés nem csak bírságot, hanem egy kiegészitő itézkedést is maga után vonz, pld: az ittas állapotban való gépkocsi/gépjármű vezetésért felfüggesztik a tettes vezetői engedélyét
 • A szabálysértést megállapító jegyzőkönyv ellen a kézbesítéstől vagy kiközléstől számított 15 napon belül lehet óvást benyújtani
Tovább...

Balesetek esetén kártérítés


 • Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset esetén a baleset minden vétlen résztvevőjét, azaz a vétlen autóvezetőt, annak utasait, a vétkes autóvezető utasait, illetve a sérült gyalogosokat, kerékpárosokat vagy motorkerékpárosokat kártérítés illeti meg. Az esetek bármelyikében a kártérítési felelősség a biztosító céget terheli
 • A kártérítés tárgyát kell képezze a balasetet követő anyagi költségek, valamit az anyagilag és szellemileg-lelkileg szenvedett károsodások teljes megtérítése
 • Anyagi vagy szellemi kártérítési igényünk érvényesítéséhez érdemes szakember segítségét kérnünk, hiszen egy magánember nem feltétlenül tudja, mi a teendő ilyenkor, milyen dokumentumokat kell csatolni a kárigényléshez, illetve azt hogyan kell megfogalmazni ahhoz, hogy sikerre számíthassunk
 • Egy hozzáértő, gyakorlattal rendelkező, az adott területen tapasztalt ügyvéd segítségét igénybe véve magasabb kártérítési összegre és gyorsabb ügyintézésre is számíthatunk
 • Nagyon fontos, hogy mielőtt bármilyen egyezséget vagy javaslatot elfogadnánk és aláirnánk a biztosító cég részéről, kérjük ki egy szakember, ügyvéd véleményét
 • Tudni kell, hogy egy és ugyanazon balesetben okozott károkért, traumákért, legtöbb 5 millió Euro kártérítés állapítható meg, ez azonban függ a sérült személyek számától, sérülések súlyosságától, valamint az elhunyt személyek számától is
Tovább...

Egyesületek és alapítványok


 • Jogi tanácsadás és képviselet az egyesületek és alapítványok jogkörében
 • Egyesületek, alapítványok létrehozása
 • Egyesületek, alapítványok névfoglalása az igazságügyi Minisztériumtól
 • Alapító okiratok elkészítése/módosítása
 • Kiegészítő okiratok megszerkesztése
 • Közgyűlési határozatok megszerkesztése
 • Egyesületek és alapítványok szervei által kiállított jegyzőkönyvek megszerkesztése
 • Egyesületek működésével kapcsolatos jogi tanácsadás
 • Bíróság és hatóságok előtti képviselet
Tovább...

Anyakönyv


 • Jogi tanácsadás és képviselet az anyakönyvi okiratok visszaszerzésénél, ezek elvesztése vagy szétfoszlása esetén: születési igazolvány, házassági bizonyítvány, válási bizonyítvány, örökbefogadás, elhalálozás stb.
 • Jogi tanácsadás és képviselet a külföldön létrejött anyakönyvi változások bejegyeztetése esetén, amelyben legalább az egyik érintett román állampolgár: leggyakoribb a külföldön létrejött házasságok esete
Tovább...

Külföldi határozatok
elismertetése és bejegyeztetése


Jogi tanácsadás és bírósági képviselet a külföldi bírósági határozatok elismertetése és bejegyeztetése esetén.

A külföldi bírósági határozatok elismertetésének feltételei a következők:
 • a határozat legyen végleges a származó országban
 • a bíróság, amely kimondta a határozatot, kompetens volt dönteni az ügyben a származó ország törvényei szerint
A bíróság elútasíthatja a határozat elismerését egyes okokban:
 • ha ugyanazon érintettek között, már volt kimondva az ügyben egy határozat a román bíróságok által, vagy az ügy még elbírálási folyamatban van az elismertetési kérelem benyújtásakor
 • ha kizárólag egy román bíróság hatáskörébe tartozik az ügy elbírálása
Tovább...

Emberi Jogok Európai Bírósága


 • Jogi segély és tanácsadás az Emberi Jogok Európai Bíróságához intézett eljárásokban, amelyben azEmberi Jogok Európai Egyezménye által elismert alapvető jogok megsértésének az észlelését és a megsértő állam elmarasztalását kérelmezik
 • Az EJEB előtt az eljárás írásban működik és az iktatást követően két szakaszból áll
 • Az első szakaszban a testület ellemzi és eldönti, hogy a kérelem/panasz, megfelel-e az Egyezmény által előírt szigorú elfogadhatósági követelményeknek
 • A testület dönthet úgy, hogy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a panaszt. Ez ellen nincs helye semmilyen jogorvoslatnak, fellebbezésnek
 • Ha a kérelmet elfogadhatónak találják, akkor az egy 7 tagú Kamara elé kerül és érdemben a Kamara hoz döntést (ítéletet) vagy jóváhagyja a felek között létrejött egyezséget (ún. békés rendezés, amely azonnal végleges és végrehajtható lesz)
Tovább...

Szolgáltatásaink


Az irodánk székhelye Marosvásárhelyen van, Maros megyében, azonban a jogi aktivitás és képviselet kiterjed más helységekre is, melyet kiutazással látunk el, mint pld: Bukarest, Beszterce, Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvár, Kolozsvár, Segesvár, Sepsiszentgyörgy, Szeben, Udvarhely stb., de szükség esetén biztosítani tudjuk más helységekben is Románia területén, ahol az ügyfél érdekelt.

Az irodánk szolgáltatásait igénybe vehetik cégek és magánszemélyek egyaránt.
A vállalatok részesülhetnek állandó szolgáltatásokban, egy jogi szerződésmegkötésével, melynek feltételei és kiterjedése az iroda képviselőjével egyeztethető. E szerződés megkötésével kihasználhatóak az előnyők mint pld: költségek és bürokratikus tényezők csökkentése, szakszerű véleményezés és képviselés stb.

Szolgáltatásaink közé tartoznak, nem kizárólagos jelleggel:
Teljeskörű kepviseleti joggal rendelkezünk, képviseljük ügyfeleinket a polgárjogi, büntetőjogiés egyébb jogi szakterületekenbírósági és ügyészségi szervek előtt. Az iroda biztosítja az elkövetők/ vádlottak vagy sértett felek képviseletét a nyomozó hatóságok előtt, az ügyészségen, valamint a bírósági szervek előtt is, az érdembeli tárgyalás vagy az előzetes letartoztatás fázisában, valamint az európai elfogató parancs eljárása esetén.

 • Jogi tanácsadás és képviselet
 • Ügyfeleink jogi képviselete az összes ítélkező szerv előtt
 • Cégek állandó képviselete
 • Peres ügyek előkészítése és lebonyolítása, válasziratok, ellenkereset megszerkesztése
 • Bírósági ügyek esetén jogi iratok és perirat megszerkesztése
 • Jogi tanácsadás nemzetközi végrehajtásokhoz, jogi képviselet a külföldön kimondott végleges ítéletek elismertetéséhez Romániában
 • Tranzakciók, peregyezségek megkötése
 • Jogi aktivitás és segítség külföldi tárgyalások, egyeztetések esetén valamint egyezségek, tranzakciók megkötésénél
 • Szerződések ellemzése vagy megszerkesztése
 • Követelések behajtása
 • stb.

Ügyvédi díjak


Az ügyvédi díjat minden ügyre külön szabjuk meg, figyelembe véve az ügy jellegét, a nehézségét, lebonyolítására szánt időt, valamint ennek megoldásához milyen mértékű ügyvédi munka ill. felelősség tartozik.

Az ügyvédi díj többféle is lehet:

 • A bérlet egy olyan együttműködési formát jelent, amely egy igazi partneri kapcsolat előfeltételeit teremti meg az ügyfél és az ügyvédi iroda között, és lehetővé teszi, hogy az ügyfél kedvezményes áron részesüljön minden szolgáltatásban, beleértve a bíróságijogi képviseletet is.
  A bérlet alapján bizonyos szolgáltatásokat nyújtunk egy adott időtartam alatt, heti vagy havi fizetés ellenében, az ügyfél és az ügyvédi iroda között létrejött jogi segítségnyújtásra vonatkozó szerződés előírásai szerint.
  A bérlet előnyös cégeknek, szervezeteknek, intézményeknek vagy akár magánszemélyeknek is
 • Órabér - előre meghatározott összeg, minden, az ügyvéd által, az ügyre fordított órára
 • Fix díj - az esetek többségében fix díj állapítódik meg. Ez egy meghatározott összeg a szakmai szolgáltatásért, mely kifizetése nincs egy adott eredmény eléréséhez kötve; lehet havi, periódikus vagy egy összegben meghatározott
 • Sikerdíj - a rögzített béren felül a felek megegyezhetnek sikerdíjban is, kiegészítő díjként, az eredmény vagy a nyújtott szolgáltatás függvényében. A sikerdíj lehet fix vagy változó összeg, amit egy közösen kijelölt cél elérésekor kap meg az ügyvédi iroda
 • Kombináció a fent említett lehetőségek között

Követelés behajtás esetén a honorárium megállapításánál a visszaszerzendő összeg nagyságát is figyelembe vesszük.
Az üggyel járó költségek (állami illetékek, szakértői vélemények, közjegyzői díjak, fordítói díjak, valamint kiutazás más városba/ országba) az ügyfél terhére esnek, külön a megállapított díjtól.

Kontakt


A konzultációhoz programálás szükséges!
Telefon: +40 744 501 845
E-mail: office@dalyay.ro
Website: www.dalyay.ro
Az üzenet sikeresen elküldve!
Hiba történt a küldéskor!
Kérjük küldje újra üzenetét!